• LoRaWAN сензорни мрежи

Защо LoRaWAN?

 • Над 30км обхват на базовата станция

 • 1 станция обслужва над 100 000 крайни устройства

 • Криптирана връзка между устройствата и сървъра

 • Над 2 години живот на батерията на крайните устройства

MiraLabs Plug and Play Solution

Добавянето на гейтуей, сензор или актуатор към системата става за секунди, само със сканирането на QR кода на устройството. По този начин отпада необходимостта от квалифициран персонал, който да настройва и поддържа системата работеща. Всичко става автоматично, като магия!

Получавайте известия при достигане на определена стойност на даден сензор. Например можете да получавате известия, ако температурният ви сензор отчете температура под 10 градуса.

Една от ключовите характеристики на LoRaWAN технологията е ниското енергопотребление на крайните устройства(сензорите). Голяма част от устройствата са проектирани да издържат над 2 години на батерия, а с добавянето на фотоволтаичен панел автономната работа се увеличава в пъти.

Тази характеристика на технологията ви позволява да монтирате устройства в отдалечени райони, без електрозахранване.

Нашето приложение ви дава възможност да качите чертеж на вашата сграда/офис и визуално да поставите устройствата, където се намират физически.

По този начин придобивате по-добра представа от сензорните данни.

Функцията за анализи и доклади ви позволява да:

 • преглеждате измервателни данни от предходни периоди
 • анализирате данните
 • да получавате планирани доклади на вашата електронна поща за конкретен период и при определени условия

Безплатно мобилно приложение, което ви дава достъп до вашите данни от всяка част на света!

Приложението се обновява редовно и поддържа актуалните версии на мобилните операционни системи.

Предлагаме следните решения за мониторинг и контрол

Разполагайте с пълна информация за състоянието на вашите сгради. Предлагаме следните сензори за сграден мениджмънт:

 • Температура
 • Относителна влажност
 • Атмосферно налягане
 • Качество на въздуха – CO2, CO, фини прахови частици, дим
 • Отворена врата/прозорец
 • Движение
 • Осветеност
 • Наводнение
 • Пожар
 • Интелигентен капан за мишки
 • Сензор за контейнер за отпадъци

Разполагаме със мулти сензори, които комбинират няколко сензора в едно устройство, като например – температура, относителна влажност, движение, осветеност и запрашеност.

Нашето готово решение за мониторинг на физичните фактори на работното мясно ви дава сигурност, че вашите помещения отговарят на изискванията упоменати в „Закона за здравословни и безопасни условия на труд“. По този начин вие не само ще бъдете сигурни в комфорта на вашите служители, но ще бъдете и застраховани от глоби наложени от институции като „Инспекцията по труда“.

Физичните фактори на работната среда включват:

 • Температура на въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Осветеност
 • Ниво на шум

Бъдете сигурни, че въздухът, който дишате е чист или че производството ви не замърсява околната среда.

Нашето готово решение за измерване на качеството на въздуха включва следните сензори:

 • Сензор за въглероден диоксид CO2
 • Сензор за въглероден оксид CO
 • Сензор за фини прахови частици PM2.5
 • Сензор за дим/пожар

Благодарение на сензорите за паркинги, винаги знаете колко свободни места има на паркинга ви.

Сензорът може да бъде интегриран в по-сложна система, която управлява гаражни врати, бариери и тн.

Предлагаме следните устройства за мониторинг и управление на течности и газове.

Течности:

 • сензор за ниво на течност
 • сензор за наводнение
 • упавляем механичен клапан

Газове:

 • сензор за налягане и температура на газове в газопроводни инсталации

Устройствата могат да взаимодействат помежду си, като например при засичане на наводнение – управляемият клапан да спре водоподаването.