Shelly1 – Що е то и как да го флашнем с ESPEasy?

Миналата седмица Алтерко Роботикс представиха още един интересен продукт от семейството Shelly – Shelly1. Новото устройство обяснено по най-прост начин представлява WiFi свързано реле за управление на електроуреди. Това, което впечатлява най-много на пръв поглед е размера на модула. Инженерите от Алтерко Роботикс са успяли да съберат електрониката в корпус с размери 4.1см х 3.6см, което позволява модула да бъде монтиран в конзола за стенен ключ.

Основни характеристики:

  • ESP8266ex микроконтролер + 2Mb SPI флаш
  • 16А реле
  • Захранване на 12V DC, 24V – 60V DC и 110V-230V AC
  • Вход за ключ

В таблицата по-долу съм сравнил характеристиките на Shelly1 и Sonoff Basic, като ясно се вижда, че решението на Алтерко Роботикс е по-добро във всяко едно отношение.

Shelly1 vs Sonoff Basic

ХарактеристикаShelly1Sonoff Basic
Размер41 x 36 x 17 mm88 x 38 x 23 mm
Максимален ток
16A10A
Захранващо напрежение
DC: 12V, 24-60V AC: 110V-230VAC: 90V-250V

Този модел на Shelly е насочен главно към DIY ентусиастите, които предпочитат сами да програмират устройствата си. Инженерите са извели на хедър TX,RX,3v3,GND и GPIO0, благодарение на който можем да програмираме вградения микроконтролер с наш код.

В следващите редове, ще разгледаме процедурата по програмиране на ESP-то в Shelly1 с фирмуер-а ESPEasy. Както съм споменавал и преди, ESPEasy позволява програмиране на ESP8266 микроконтролери без писане дори на 1 ред код, като всичко става през вградения уеб интерфес. Също така ESPEasy има вградена поддръжка за комуникация с Domoticz чрез MQTT и HTTP.

Необходими материали:

Shelly1
USB -> UART конвертор
Breadboard(препоръчително)
Джъмпери

Стъпки за флашване:

Ако нямате опит с Domoticz и MQTT е добре да разгледате ТОЗИ блог пост, в който обяснявам подробно как се инсталират и настройват Domoticz и MQTT брокер.

Стъпка 1: Изтегляме ESPEasy
От тук изтегляме ESPEasy

Стъпка 2: Свързваме Shelly1 към USB->UART конвертора, като следваме pinout схемата.

За да стартира ESP-то във flash режим трябва GPIO 0 да е свързано с GND в момента на подаване на захранване. В случая използваме breadboard и правим връзката между двата пина чрез оранжевия джъмпер. След като включим ESP-то към компютъра можем да махнем джъмпера, тъй като то вече е стартирало във flash режим.

Стъпка 3: Проверяваме на кой com порт е свързан конвертора

В този случай е на COM6.

Стъпка 4: Отваряме ESPEasy Flasher от архива, който изтеглихме по-рано.

Избираме COM порта и тъй като Shelly1 има 2mb памет избираме bin файла normal_ESP8266_1024.bin.

Натискаме бутона Flash и изчакваме да се качи firmware-а.

Стъпка 5: Настройка на WiFi

След като flash-нахме новия firmware ESP-то ще вдигне Access Point с име ESP_Easy_0 и парола configesp. Повече информация ТУК.

Стъпка 6: Свързване с Domoticz

От уеб интерфейса на ESPEasy отиваме  в меню controllers. От там добавяме нов контролер, като от падащото меню за избор на контролер избираме Domoticz MQTT.

Попълваме само следните полета:

В Controller IP записваме IP адреса на MQTT брокера.
В Controller port записваме 1883
В Controller User и Controller Password пишете само ако имате създадени потребители в mqtt broker-а
Другите полета не ги променяме.
Слагаме отметка на Enabled.

Стъпка 7: Настройка на ESPEasy

Сега остава само да добавим релето и входа за ключ като устройства в раздела Devices.

В раздел Devices се описват всички сензори и актуатори свързани към ESP-то. В случая трябва да добавим два записа – един за релето свързано към GPIO 4 и един за ключа свързан към GPIO 5. За релето избираме тип на устройство Output – Domoticz MQTT Helper, а за ключа – Switch input – Switch. Попълнете полетата както е показано по-долу, като на IDX трябва да въведете IDX-а на виртуалния ключ, който сте създали в Domoticz.

Готови сме!