Умен дом достъпен за всеки?

В тази поредица от статии ще ви покажа как да направите вашият дом умен с минимални разходи.

Малко предговор…

Всяка система за управление има нужда от 3 неща:

  • Контролер
  • Сензори
  • Актуатори(изпълнителни устройства или на прост език: умни контакти, превключватели и тн.)

Контролерът

Контролерът е свързващото звено между сензорите и актуаторите. Той (обичайно) разполага с графичен интерфейс (уеб базиран или мобилно приложение), чрез който се настройва и управлява от потребителите. Контролерът сам по себе си се състои от хардуерна част (най-често едноплатков компютър) и от софтуер за автоматизация (Domoticz, OpenHAB, HomeAssistant, HomeGenie). В тази поредица от статии ще говорим основно за платформата Domoticz и за едноплатковия компютър Raspberry Pi3.

Raspberry Pi 3

Уеб интерфейсът на Domoticz

Тук искам да уточня, че нито Raspberry pi е най-добрият едноплатков компютър, нито Domoticz най-блестящата платформа. Има много по-мощни SBC (Single Board Computer) от Raspberry Pi 3, но за него има най-много информация и учебни материали за начинаещи. Относно Domoticz, системата работи изключително стабилно, може да се направи и най-сложната автоматизация с нея, НО интерфейсът за управление не е най-красивото творение на графичните дизайнери (затова казах, че не е най-блестящата платформа). Както Raspberry Pi, така и Domoticz e изключително добре докумнетирана платформа. Разполага с Wiki, в което са описани всички функции на платформата и има tutorials за всяка една от тях.

Сензори

Следващото звено от системата за умен дом са сензорите. Те са очите и ушите на системата. Благодарение на тях, системата „чувства и усеща“ средата, в която се намира. Няма как да направим умен дом без тези сетива. Основните сензори, които се използват са за:

  • Температура и влажност на въздуха
  • Движение
  • Осветеност
  • Отворена/затворена врата/прозорец (магнитен сензор)


AeonLabs Multisensor 6 Z-Wave (измерва температура, влажност, движение, осветеност, UV индекс и вибрации) 

За да бъде умен и автоматизиран нашия дом се използват така наречените „сцени“. Сцените са прости (или много много сложни) алгоритми, от типа „ако се случи това, то да се случи онова“. Първата „ако“ част на алгоритъма най-често е стойността на някой сензор. Например: “ Ако температурата в хола е 18 градуса, то включи отоплението“.

Точно поради тази причина нарекох по-рано сензорите „сетивата“ на нашия умен дом. Данните отчетени от сензорите служат като „бутон“ за активиране на нашите сцени.

Актуатори

Актуаторите, както споменах по-рано, са всички изпълнителни звена в нашата система. Такива устройства са: умните контакти, ключове за осветление(или модули за вграждане), радиаторни клапани или просто релета.

Fibaro Wall Plug – Z-Wave умен контакт


Fibaro Dimmer 2 – Z-Wave модул за вграждане зад стенен ключ