Какво е Z-wave?

Z-Wave

е протокол за безжично двупосочно предаване на данни между устройства. Използва се предимно в домашната автоматизация. Z-Wave устойствата използват ниско енергийни радио модеми, и сформират така наречените mesh мрежи(Всяко устройство действа като повторител на сигнала). Използват се честоти в ISM (Industrial, Scientific & Medical) спектъра, като за Европа честота е 868mhz.

Mesh мрежова топология

Едно от основните предимства на Z-Wave системите за умен дом е възможността на системата да работи в „авариен“ режим, дори и главният контролер да отпадне. Така при евентуално наводнение, ако контролерът се повреди, а някой от сензорите за наводнение се задейства, пак ще бъде изпратен сигнал до клапана за спиране на водоснабдяването. Това прави Z-Wave базираните системи едни от най-сигурните на пазара.